Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń
Odsłon artykułów:
3420965

przekształcenie1

Baner logo orange

Baner obwieszczenie

    Gmina Węgliniec zakończyła i odebrała inwestycję pod nazwą „ Budowa małej architektury sportowo-rekreacyjnej otwarta strefa aktywności w Węglińcu”. Inwestycja realizowana była między innymi z  dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej. Prace budowlane wykonała firma  „ DARMAR” Dariusz Stos z siedzibą w Bożejowicach. Koszt inwestycji to kwota 444 866,40zł brutto.

    Przedmiotem inwestycji była budowa urządzeń małej architektury i utworzenie otwartej strefy aktywności w Węglińcu poprzez rewaloryzację istniejącego skweru, położonego w granicach działki nr 70 znajdującej się u zbiegu ul. Wojska Polskiego i Kościuszki. Zadanie zostało zrealizowane w wariancie rozszerzonym. Zadanie obejmowało wykonanie I etapu rewaloryzacji w następującym zakresie:

 • usunięcie wskazanej roślinności, cięcia pielęgnacyjne / sanitarne drzew;
 • demontaż istniejącego ogrodzenia;
 • skucie cokołów istniejącego ogrodzenia;
 • zdjęcie humusu, wykorytowanie terenu, wyprofilowanie spadków;
 • ułożenie włókniny filtrującej i realizacja wokół urządzeń nawierzchni z piasku;
 • realizacja nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w części chodnika oraz pod urządzeniami edukacyjnymi strefy relaksu;
 • montaż w obrębie nawierzchni utwardzonej stołów i siedzisk do gier;
 • montaż urządzeń placu zabaw a także montaż nowych i zdemontowanych urządzeń siłowni zewnętrznej;
 • wykonanie fundamentów pod ogrodzenie (wraz z montażem słupów), montaż ogrodzenia siatkowego i panelowego (w tym furtek i bramy);
 • montaż ławek i koszy na śmieci;
 • nasadzenia krzewów, obsianie trawą i zawałowanie trawników.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: powierzchnia działki nr 70, powierzchnia opracowania - 1961 m2; powierzchnia utwardzona z kostki betonowej (w tym kostki ciemniejszej) - 92,1 (24,5) m2; powierzchnia nawierzchni z piasku 196,1 m2; powierzchnia trawiasta 1242,7 m2. Teren działki podzielony został funkcjonalnie na dwie strefy: część zachodnią, (gdzie znajduje plac zabaw i większość ławek oraz ścieżki i część wschodnią , gdzie znajduje się  siłownia plenerowa (powstała poprzez uzupełnienie asortymentu istniejącej siłowni o dodatkowe elementy oraz pozostałe ławki. Projektowany chodnik przecina obszar strefy, łącząc wejście od ul. Wojska Polskiego z wejściem i bramą wjazdową od ul. Kościuszki. Wzdłuż granicy działki zastosowano nowe systemowe ogrodzenia: od strony drogi – z paneli kratowych oraz od strony sąsiednich posesji – z siatki plecionej. W ogrodzeniu ze zgrzewanych paneli kratowych zamontowano furtkę i dwuskrzydłową bramę.

    W ogrodzeniu z siatki plecionej umiejscowiono furtkę. Strefa placu zabaw wykończono nawierzchnią bezpieczną z piasku, a w jej przestrzeni znajdują się urządzenia do zabaw: karuzela, podest linowy, stożek linowy i kubik linowy. Urządzenia edukacyjne strefy relaksu (stół do gry w szachy i stół do gry w piłkarzyki) posadowiono na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Wzdłuż chodnika zamontowano 4 ławki i 2 śmietników, po każdej ze stron chodnika - w jego centralnej części. Elementy siłowni plenerowej posadowiono w dwóch rzędach na nawierzchni trawiastej. Nowe urządzenia siłowni to: wioślarz, motyl odwrotny, rower oraz jeździec. W części południowej siłowni zlokalizowano dwie ławki ze śmietnikiem pomiędzy nimi. Dodatkowo przy bramie wejściowej oraz przy furce od strony zachodniej umiejscowiono po jednym śmietniku i po jednej tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z urządzeń oraz po jednym 5-stanowiskowym stojaku na rowery.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1