Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Sesja Rady Miejskiej
24 Maj 2019
09:00 -
Gminny Dzień dziecka
01 Cze 2019
08:00 - 18:00
Odsłon artykułów:
3530625

    Gmina Węgliniec w ramach wieloletniego programu „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce” dokonała częściowego odbioru robót na prowadzonej od 2017 r. inwestycji pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu – instalacja odwadniania osadu – ETAP I”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W ramach tego zadania wykonano i odebrano budynek mechanicznego odwadniania osadu, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, fundament pod silos na wapno, sieci kanalizacyjne i wodociągowe oraz instalacje elektryczne i oświetleniowe. Wartość odebranych robót wynosi 666 555,56 zł brutto.

    Cały zakres prac I Etapu objętych opracowaniem obejmował:  budowę obiektów kubaturowych: budynek mechanicznego odwadniania osadu o kubaturze 545 m3 oraz instalacja odwadniania i wapnowania osadu, w której zamontowane zostały: kompletny zestaw urządzeń do odwadniania osadu o wyd. 4 m3/h, tj. prasa taśmowa wraz z pełnym osprzętem i kompletem urządzeń do magazynowania, przygotowania i dawkowania polielektrolitu, instalacja do magazynowania i dawkowania wapna, na która składa się m.in. silos na wapno palone o pojemności 10,0 m3 (zlokalizowany na zewnątrz budynku), przenośniki do transportu wapna i osadu oraz mieszarka wapna z osadem, pomieszczenie garażowe na przyczepę do transportu i magazynowania.

    Ponadto przeprowadzono przebudowę dróg i placów manewrowych, przebudowę dojść do obiektów, zmianę ukształtowania i oświetlenia terenu, oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Termin wykonania całego zadania "Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu- Etap I- instalacja do odwadniania osadu" jest wyznaczony na 14.12.2018 r. Wykonawcą jest firma "HYDRO-MARKO" z Jarocina. Wartość umowna dla całego etapu I robót wynosi 1.094.700,00 zł.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1