Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy iż Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego ...

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec informuje o rozpoczęciu remontów dróg ...

K O M U N I K A T

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu zawiadamia odbiorców wody ...

08. 07. 2017 r. po raz kolejny ...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lubaniu Informuje ...

Podczas spotkań z mieszkańcami jednym z głównych zgłaszanych postulatów było utworzenie punktu przyjęć, ...

   Wydział społeczno – administracyjny Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przypomina aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego.

W dniu 2 lipca br. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kościelnej Wsi. ...

Zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Węgliniec...