Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   
     eaktywni     razem b      baner informacja 1      baner informacja 2

                                             PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2019 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2019 (2 półrocze)

                                                                   

PRZETARGI 2020

 

 


2020.04.06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Odpowiedzi na pytania
Załącznik 1 projekt wykonawczy
Załącznik 2 skany z pieczątkami
Kolizja sieci energetycznej


2020.03.31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec w 2020r.
Zawiadomienie


2020.03.25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar
Projekt budowlany
Załącznik 1A


2020.03.24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Zawiadomienie


2020.03.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Informacja


2020.03.18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec w 2020r.”
Informacja


2020.03.13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Odpowiedzi na pytania 2


2020.03.11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2020.03.09
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości w wspólnej położonego w Jagodzinie 81
Ogłoszenie


2020.03.04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar
Projekt budowlany
Załącznik 1A

 


2020.03.03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Bieżąca naprawa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacja techniczna i przedmiar


2020.02.25
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Usługi transportowej polegającej na dowozie, oczekiwaniu na uczniów podczas zajęć na basenie i odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu : 'Umiem pływać” 2020 1-etap w Gminie Węgliniec. Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu.
Zaproszenie


2020.02.21
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „Dostawa ciepłych posiłków dla uczestników Klubu „Senior+” w Jagodzinie”.
Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Zaproszenie do złożenia oferty docx


2020.02.20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na. "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Zawiadomienie


2020.02.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Informacja


2020.02.19
OGLOSZENIE O PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami hall oraz budynkiem stróżówki położonej w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 2
Ogłoszenie
Ogłoszenie pdf.
Wyciąg z ogłoszenie


2020.02.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów"
Zawiadomienie


2020.02.11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Budowa budynku żłobko-przedszkola z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ


2020.02.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: "Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów"
Informacja


2020.02.07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania 2
Załącznik nr 1A


2020.02.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu - modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji"
Zawiadomienie


2020.02.05
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
Projekt - budowlany
Projekt - instalacje elektryczne
Projekt - instalacje sanitarne


2020.02.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020 roku.
Zawiadomienie


2020.02.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów
Zawiadomienie


2020.02.03
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ". "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Odpowiedzi


2020.02.03
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ". "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do mydyfikacji SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 1 do mydyfikacji SIWZ - formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 2 do modyfikacji - formularz nr 6 - projekt umowy


2020.01.30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów".
Zawiadomienie


2020.01.29
Zaproszenie do złożenia oferty
Dotyczy: Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów
Zapytanie ofertowe docx.
Zapytanie ofertowe pdf.
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
Projekt - budowlany
Projekt - instalacje elektryczne
Projekt - instalacje sanitarne


2020.01.27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy:„Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar
Projekt budowlany


2020.01.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizacją przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów".
Informacja


2020.01.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. " Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu - modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji"
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Załącznik


2020.01.20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Odpowiedzi


2020.01.20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ


2020.01.16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Odpowiedzi


2020.01.13
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020r.
Zaproszenie


2020.01.08
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Ogłoszenie
Przedmiar
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacja techniczna
Projekt - budowlany
Projekt - instalacje elektryczne
Projekt - instalacje sanitarne


2020.01.03
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.                                                                                                                                                       

Zawiadomienie


2020.01.03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 2020 r.  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”                                                                                                                                  

Informacja