Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                               turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

razem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
9865837

      

          dodatek węglowy1  dadatek oslonowy  odpady1  ceeb  images

Nowe zarządzenie
- ceny bez zmian w opłatach za korzystanie z cmentarzy komunalnych


   Burmistrz Gminy Węgliniec wydał nowe ujednolicone zarządzenie o opłatach cmentarnych. Dotychczasowe ceny za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych pozostały na takim samym poziomie. W nowym zarządzeniu opisane opłaty są bardziej przejrzyste i czytelne dla mieszkańców. Ujednolicenie zapisów nie wpływa na zmiany w opłatach, które pozostają na poziomie obowiązującym przed wydaniem nowego zarządzenia. W obowiązującym zarządzeniu należne opłaty ujęte były w kilku pozycjach np. opłata za grób ziemny lub rezerwację składała się z 2 pozycji tj. wykupienie miejsca + utrzymanie cmentarza, a opłata za grobowiec z 4 pozycji tj. wykupienie miejsca + utrzymanie cmentarza + za wjazd do budowy grobu + prawo do budowy grobu. Takie ujęcie opłat niejednokrotnie budziło kontrowersje i uwagi petentów.
   Wprowadzono także nowe pozycje opłat, których brakowało w poprzednim zarządzeniu a wynikają z potrzeb dysponentów grobów. Nowymi pozycjami są:
- opłata za grób ziemny dla urny,
- opłata za grób murowany pojedynczy jednopoziomowy,
- opłata za grób murowany pojedynczy piętrowy.
   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań można się kontaktować w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec, pok. nr 11, tel. 75/77 12 556 wew. 37.

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17/2015 z dnia 26.02.2015 r. 
(w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)


 
Opłaty- użytkowanie miejsca na grób

   Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu przypomina o konieczności wniesienia opłaty na kolejne 20 lat użytkowania miejsca na grób.
  Konieczność uiszczenia opłaty uregulowana jest w ustawie z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  (t.j. Dz.U. z 2000r. poz. 295 z późn.zm.) Brak opłaty na kolejne 20 lat użytkowania grobu może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.
   Szczegółowe informacje można uzyskać u Administratora Cmentarzy Komunalnych tel. 601874455,  68/3601246 bądź w biurze UGiM w Węglińcu p. nr 11 tel. 75/ 77 12 556 wew. 37.

Informacje

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec

Zarządzenie nr 73/2009 (obowiązujące do 28.02.2015 r.)
Zarządzenie nr 44/2010- zmieniające (obowiązujące do 28.02.2015 r.)


Cmentarze komunalne

Cmentarz Komunalny w Węglińcu
Cmentarz Komunalny w Ruszowie
Cmentarz Komunalny w Stary Węglińcu
Cmentarz Komunalny w Jagodzinie
Cmentarz Komunalny w Czerwonej Wodzie


Wyszukiwarka osób pochowanych

Aby otworzyć wyszukiwarkę, kliknij na poniższy link:

Wyszukiwarka osób pochowanych (informacja o plikach cookies)