Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Uchwały Rady Miejskiej Węglińca


⇒ Uchwała nr 414/XIX/12 - Wybór metody dla ustalenia opłat za odpady
Uchwała nr 305/XX/16 z 28.06.2016 r - Regulamin utrzymania czystości

Uchwała nr 515/XXIV/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. -- Stawki opłat za odpady


Uchwała nr 38/V/15 z dnia 25.02.2015 r. - Termin uiszczania opłat

Wprowadzone zmiany do uchwały:


Uchwała nr 426/XX/12 - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych