Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 

plakat koniec spisu

czyste powietrze

Uchwały Rady Miejskiej Węglińca


⇒ Uchwała nr 414/XIX/12 - Wybór metody dla ustalenia opłat za odpady
Uchwała nr 197/XVI/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. - Regulamin utrzymania czystości

Uchwała nr 198/XVI/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. - Sposób odbioru odpadów


Uchwała nr 199/XVI/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych


Uchwała nr 200/XVI/19 z dnia 5 grudnia 2019 r.Wzór deklaracji 


⇒ Uchwała nr 467/XXVIII/20 z dnia 8 grudnia 2020 r. - Stawki opłat za odpady


Uchwała nr 202/XVI/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. - W sprawie górnych stawek