Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

   Gmina Węgliniec zrealizowała i oddała do użytku kolejną inwestycję drogową pn.: "Budowa nawierzchni asfaltowej drogi w Ruszowie- ul. Modrzewiowa." Wykonano drogę o długości 606,0 mb o nawierzchni asfaltowej na podbudowie
tłuczniowej szerokości 3,50 m oraz pobocza - stanowiącą dojazd do gruntów rolnych.

   Wykonawcą robót była firma:- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca-Lubań.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 186 083,82 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na rok 2017 r.

   Gmina pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości: 127 260 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy.

1

1

1

1

1

1